KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yükseköğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No *Adayın Soyadı Adayın Adı Durum
1 BA**** TÖ** LE*** SINAVA ÇAĞRILMASI
Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / C Blok 3. Kat Toplantı Salonu
Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: 11.11.2021    
Yazılı Sınav Saati :  14.00                   Sözlü Sınav Saati : 15.30

09 Kasım 2021