Eğitimin Amacı Konya ve çevresine yönelik olarak hazırlanmakta olan “İhracat- İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Kurs Programı’nın amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 • Konya ve çevresindeki işletmelerin sahip ve        yönetici pozisyonundaki KOBİ’lerde ihracat bilincini, felsefesini ve mantığını olgunlaştırmak.
 • Konya ve çevresindeki işletmelerin ihracat-ithalat sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak.
 • İhracatçı- İthalatçı ara elemanların yetişmesine yardımcı olarak, bölgesel istihdamı artırmak.
 • KTO Karatay Üniversitesi’nin bölgesel ve ulusal sorunların çözümüne katkısını artırmak.
 • İhracatla ilgili eğitim programlarının kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.
Eğitim süresi 50 Ders Saati
Eğitim
Konular
 • İhracat Pazarlaması ve Süreci
 • Ticari Bilgi Kaynakları, Ticari Bilgilerin Bulunma Yöntemleri ve Teknikleri
 • Ticari İstihbarat
 • Sıcak Talep Hatları, Rakiplerin Bulunması
 • İhracat Pazar Araştırması ve Müşterilerin Bulunması
 • Pazar Araştırması İle İlgili Kaynaklar ve Uygulamaları
 • İhracat Kavramı ve İçeriği
 • Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Akreditifte Küşat Metinlerinin Çözümü ve Uygulamaları
 • İhracatta Kullanılan Belgeler ve Bunların Doldurulması
 • İthalatta Kullanılan Belgeler ve Bunların Doldurulması
 • Gümrük Mevzuatı Gümrükleme
 • İhracatta Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırmaya Etkileri
 • İhracat ve İthalatta İş Akışı
 • Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulamaları
 • Örneklerle İhracat Uygulamaları
 • İhracat ve İthalatta Lojistik
Eğitim Tarihi
Saatler Tarihler
19:00-21:00 19 Ocak 2021 Salı
19.00-21:00 20 Ocak 2021 Çarşamba
14.00-17:00 23 Ocak 2021 Cumartesi
14.00-17:00 24 Ocak 2021 Pazar
19.00-21:00 26 Ocak 2021 Salı
19:00-21:00 27 Ocak 2021 Çarşamba
14:00-17:00 30 Ocak 2021 Cumartesi
14:00-17:00 31 Ocak 2021 Pazar
19:00-21:00 02 Şubat 2021 Salı
19:00-21:00 03 Şubat 2021 Çarşamba
14:00-17:00 06 Şubat 2021 Cumartesi
14:00-17:00 07 Şubat 2021 Pazar
14:00-17:00 13 Şubat 2021 Cumartesi
14:00-17:00 14 Şubat 2021 Pazar
Ücret 675 TL ( %8 KDV DAHİL)
Eğitim Sonunda
Verilecek Belge:
KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi KARSEM Onaylı Sertifika
Eğitimci Prof. Dr.MURAT CANITEZ
Eğitim Yöntemi Eğitim Zoom Programı aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
BANKA ADI ŞUBE HESAP ADI IBAN NO
Halkbank Aziziye Şubesi KARSEM TR150001200132400016100059
Detaylı bilgi ve iletişim:
www.karsem.com.tr ya da
[email protected]  0332 221 72 54

14 Aralık 2020