Senato Toplantı Numarası : 25
Senato Toplantı Tarihi : 18.11.2020

KARAR NO: 1- Ülkemizde yaşanan pandemi COVİD-19 nedeniyle Üniversitemiz Fakülte/Enstitü/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarına ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşme sonunda, Üniversitemiz Fakülte/Enstitü/YO/MYO dönemlik programları (Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi hariç) ara sınavlarının aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

 • Ara Sınavlar; sınav (test, yazılı veya sözlü), proje / ödev / rapor teslimi, sunum veya bunların bileşenleri şeklinde ONLINE olarak yapılacaktır.
 • Ara Sınavlar (her türlü) akademik takvimde belirtilen tarih aralığına (05-13 Aralık 2020) ek olarak, yoğunluğun dengeli dağıtılmasını sağlamak amacı ile Rektörlükçe belirtilen hafta aralığında (05-20 Aralık 2020) yapılacaktır.
 • Ara Sınav Etki Oranı %30 olarak belirlenmiştir.
 • Sınav süresi minimum 40 dakika-maksimum 60 dakika arasında olacaktır. Bu değişim en az ve en fazla süreleri kapsamakta olup soru sayısından bağımsız olarak ilgili akademisyen tarafından uygulanacaktır.
 • Gerçekleştirilen ara sınavlar esnasında, sistem ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerimizin sorunlarını [email protected] e-posta yolu ile bildirmesi gerekmektedir.
 • Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) (Dil Dersleri Hariç) Sınavları aşağıda belirtilen programa uygun olarak yapılacaktır.
 • 1., 2., 3. ve 4. Grupta Yapılan Üniversite Seçmeli Derslerin Sınavları:   
 • 19 Aralık 2020 tarihinde ders saatinde yapılacaktır.
 • MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi Sınavı (Tüm Gruplar) (Dönemsel Programlar için)
 • 6 Aralık 2020 tarihinde 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.
 • ATA101 / TUR101 / ISG101 ve TBT Sınavları (Dönemlik Programlar için)
 • 12 Aralık 2020 tarihinde TUR101 & ISG101 derslerinin sınavları
 • 13 Aralık 2020 tarihinde ATA101 & TBT derslerinin sınavları 08:00 – 20:00 saatleri arasında olacak şekilde yapılacaktır.

KTO Karatay Üniversitesi


20 Kasım 2020