KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte(ler) bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi : 09.11.2020
Son Müracaat Tarihi : 24.11.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.11.2020
Sınav Tarihi : 01.12.2020
Değerlendirme Tarihi : 04.12.2020

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO SAYISI UNVANI ŞARTLARI
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Arş. Gör. Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü 1 Arş. Gör. Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Lisans mezuniyetinden sonra asgari 2(iki) yıl alanında iş deneyimi olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü 1 Arş. Gör. İslami İlimler lisans mezunu olmak. İslam İktisadı ve Finans Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 1 Arş. Gör. İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 1(bir) yıl deneyimi bulunmak. ALES sözel puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü 2 Arş. Gör. Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak. Aile Danışmanlığı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor veya bitirmiş olmak. Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2(iki) yıl deneyimi olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. Özgeçmiş (CV)
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa))
 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa)
 12. Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

09 Kasım 2020