2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

  • Öğrencilerin kazanmış oldukları üniversitelere hareketlilik yapmaları, yerleştikleri üniversiteden davet mektubu almaları ve başvuru evraklarını tamamlamaları sonrası kesinleşecektir. 2020-2021 dönemi için hareketliliklerin gerçekleşme sürecinin  Covid-19 Salgını nedeni ile etkilenebileceği unutulmamalıdır.
  • 2020 Programı için belirlenen asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlanıp, sonrasında fiziksel eğitime geçilmesi  gibi karma hareketlilik yaklaşımları teşvik edilebilir. Mücbir sebep durumlarında, fiziksel hareketlilik süresi azaltılabilir, iptal edilebilir veya uzayan sanal hareketlilik süresi fiziksel hareketliliğin yerine geçebilir. Hareketliliğin proje süresi içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla, sanal ve fiziksel hareketlilik arasındaki kesinti sürelerine izin verilir. Sanal hareketlilik süresinde katılımcılar bireysel destek hibesi almaz. Katılımcılar, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.
  • Öğrenci seçimlerinde Erasmus puan sıralaması ve tercih edilen üniversitelerin bahar dönemi için kalan kontenjanları dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. Öğrencinin tercih ettiği üniversitelerde kontenjan kalmadığı durumlarda bölümün anlaşmalı olduğu başka bir üniversite için yerleştirme yapılmıştır.
  • Feragat tarihi sonrasında öğrenci listeleri gidecekleri üniversitelere bildirilecektir. Kabul süreci için öğrencilerden hazırlamakla yükümlü oldukları belgeler istenecek olup, gidilecek kurumun başvuru takvimi öğrenci tarafından takip edilmelidir.
  • Öğrenciler kabul yazıları ulaştıktan sonra hibe sözleşmesi işlemlerini tamamlayacaklardır.
  • Feragat dilekçesi vermek ve diğer talepleri yazılı olarak iletmek için son tarih 03.07.2020’dir.
  • Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon semineri 01 Temmuz 2020 Çarşamba  günü 13:00-14:000 saatleri arasında online olarak düzenlenecektir.  Oryantasyon seminerine katılım zorunludur.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kazanan Öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız.


29 Haziran 2020