2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Resim Bölümünde disiplinler arası sanat eğitimi ve resim sanatının temelinde var olan teknikler çerçevesinde eğitim yapılmaktadır. Birinci sınıfta yoğun şekilde Temel Sanat Eğitimi dersi alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda, Sanat Atölye, Desen, Yeni Medya, Fotoğraf, Mekân Tasarımı, Duvar Resmi, Heykel, Rölyef gibi uygulamaya dönük dersler alırlar. Sanatçı adaylarının özgün birer sanatçı olarak yetişmeleri adına, teorik dersler alırlar. Bu derslerin genel amacını sanatın varlığını, kültür, toplum, ülke ve dünya genelinde algılamak oluşturur. Ayrıca bölüm öğrencileri gerekli koşulları sağlamaları durumunda fakülte bünyesinde var olan, Geleneksel Türk Sanatları ve Grafik Tasarım Bölümleriyle gerçekleştirilen Çift Anadal Programına (ÇAP) katılabilmektedirler.


    PROGRAM PROFILE
The painting department started education in the academic year of 2016-2017. The training is based on the disciplinary art vision and the techniques of painting. Students have intensive education in Basic Art Education in the first year and then they have focus on Painting, drawing, new media, photograph, place design, wall painting, sculpture, relief. Students receive both theoretical training to develop their art vision and to be an original artist. This theoretical lessons aim to perceive art in culture, society, in Turkey and in the world. The
students can apply to double major with Traditional Turkish Arts and Graphic Design Department in case they complete requirements that the faculty has.