PROGRAM PROFİLİ

Üniversitemiz eğitim süresince kuramsal ve uygulamalı derslerin dengelenmesiyle öğrencilere bilimsel ve sistematik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İç Mimarlık Bölümü öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkaran, bilgi çağında gelişen teknoloji ve olanakları sayesinde, yenilikçi, işlevlerini karşılayan tasarımlara öncülük etmektedir. Söz konusu tasarımların ulusal ve uluslararası düzeyde yaşam ve endüstri alanında uygulanması hedeflenmektedir.

İç Mimarlık Nedir?

İç mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen, günümüz yapı teknolojisi, yapı sistemleriyle malzeme ve donanıma ait uzmanlık bilgisiyle, iç mekana ilişkin programı kullanıcı refahını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla iç mekan tasarım ve planlaması yapan, estetik ve şantiye denetimi konularında hizmet veren meslek disiplinidir.

 İç Mimarlık Eğitimi İlkeleri

-İnsan odaklılık;

-Evrensel tasarım;

-Yaratıcı düşünce;

-Disiplinler arası çalışma;

-Tasarım & teknoloji birlikteliği

Ders İçerikleri

İç mimarlık Lisans Programı ders içerikleri aşağıdaki konular çerçevesinde oluşturulmaktadır:

-Tasarım kuram ve ilkeleri

-Tasarım disiplini ile ilgili temel konular

-Yaratıcı düşünceyi destekleyen kavram çalışmaları

-Yapı sistemleri ve malzemeye dair bilgiler

-Tasarım çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra staj destekli uygulamalı yeterlilikler.

Ayrıca yabancı dil, mesleki bilgisayar programları ve farklı konulardaki seçmeli derslerle İç Mimarlık Bölümü ders programı desteklenerek disiplinler arası bir yaklaşımla 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilere gerekli bilgi kazandırılmakta ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Çift Diploma: İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde Çift Ana Dal Programına başvurarak 4 yıllık eğitimlerinin sonunda 2 diploma ile mezun olma hakkına sahiptir.

 

 PROGRAM PROFILE

KTO Karatay University aims to provide students with a scientific and systematic perspective by balancing the theoretical and applied courses during the education period. The Department of Interior Architecture, pioneers innovative, functional designs, thanks to the technology and possibilities that have developed during the information era, which open up the creative power of the students. Said designs are intended to be applied in the fields of life and industry at national and international level.

What is Interior Architecture?

Interior architecture identifies and investigates the problems of interior and functional spaces. This discipline  solves the problems with the knowledge and creativity  of current building technology of the materials and equipment of the building systems. It designs and plans of interior spaces with aesthetic understanding in order to provide for user’s needs  increase the quality of life and services construction supervision.

 Interior Architecture Education Principles

- Human-focused;

-Universal design;

-Creative thinking;

-Interdisciplinary study;

-Design & Technology combination.

 Course Contents

Interior Architecture Undergraduate Program course content is constituted within the framework of the following topics:

-Design theory and Principles

- Fundamental issues related to the design discipline

-Concept studies supporting creative thinking

- Information on building systems and materials

- Theoretical and conceptual competencies in design studies as well as internship supported practical competences.

In addition, the Department of Interior Architecture curriculum is supported by  foreign language, professional computer programs and elective courses in different subjects. Students gain the necessary knowledge in undergraduate education during the 4 years and this program provide to students improve themselves with the interdisciplinary approach.

 Dual degree

Students of Interior Architecture Department have the right to graduate with 2 diplomas at the end of undergraduate education by applying to Double Major undergraduate Program in Architecture and Civil Engineering department.