Enerji Yönetimi Bölümüne Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Yatay Geçiş gibi yollarla gelmiş öğrencilerin daha önceki öğrenim gördüğü derslerin içerikleri bölüm tarafından oluşturulan intibak komisyonu tarafından incelenir, içeriği benzerlik gösteren derslerden öğrenci muaf tutulur.

Recognition of Prior Learning

The contents of the courses that the students who have come to the Energy Management Department by means of Higher Education Institution’s Examination, Vertical Transfer Examination etc. are examined by the department and students are exempted from courses showing similarity in content.