Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA), Sayısal (SAY) veya Sözel (SÖZ)  puanı türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Mezuniyet not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,50 olması
 • Lisans mezuniyeti Grafik, Grafik Tasarım, Resim İş Öğretmenliği-Grafik Anasanat  Dalı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümleri ile Yabancı üniversitelerde benzer bölümlerden denkliği olan bölüm mezunları başvurabilirler.
 • Ayrıca diğer tüm 4 yıllık fakülte mezunları, transkriptleri göz önünde bulundurularak, aldıkları ders durumlarına göre 1 ya da 2 yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programına tabii tutulmak üzere başvuru yapabilirler.
 • Başarı değerlendirmesi, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat/portfolyo dikkate alınarak yapılacaktır.
 • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:
  1. Mezuniyet notunun %40ının
  2. ALES puanının %30unun
  3. Mülakat/portfolyo notunun %10unun
  4. Yazılı sınav notunun %20 sinin toplamıyla belirlenecektir.

   Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Başvurular,  http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  web adresinden akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde yapılır.