Bölüm mezunlarından, Sosyal Bilimleri Enstitüsünde  tezli yüksek lisansını tamamlayanlar resmî veya özel  kurumlarda alanlarıyla ilgili birimlerde çalışabilmektedirler.  Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarının sınavlarına başvuru hakkı kazanırlar. Başarılı mezunlar diğer gerekli kriterleri de sağladıkları takdirde, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarına baş vurma, yurtdışında lisansüstü öğrenim görme olanakları da vardır.