Enerji Yönetimi Bölümü mezunları;

  • Kamu kurumları adına denetleme ve analiz yapan; hizmetler sektöründe faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında,
  • Enerji alanında AR-GE yapan kurum kuruluş, dernek ve vakıflarda ve benzeri kuruluşlarda,
  • Enerji santralleri ve tesislerine yatırım yapan şirket ve kurumlarda çalışabilirler.

 

Employment Opportunity

Graduates of the Energy Management Department can work;

  • In private sector companies, which inspecting and analyzing on behalf of public institutions and operating in the tertiary sector
  • In institutions, associations and foundations engaged in AR-GE in the energy field
  • In companies and institutions investing in power plants and facilities