İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), yabancı dil sınav belgesi, lisans belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans belgesinin onaylı örneği, doktora/uzmanlık belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru Tarihi       : 25.05.2023              
Son Başvuru Tarihi     : 09.06.2023

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 1 Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Ebelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi / Doçent / Profesör 1 Ebelik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Odyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
25 Mayıs 2023