İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi: 25.05.2023
Son Müracaat Tarihi: 09.06.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 13.06.2023
Sınav Tarihi: 15.06.2023
Değerlendirme Tarihi: 19.06.2023

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO UNVANI KADRO SAYISI ŞARTLARI
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Grafik Tasarım/Grafik Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. Grafik Tasarım/Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Aynı alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Araştırma Görevlisi 1 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Ebelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu
 3. Özgeçmiş (CV)
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)
 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
 12. Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)
25 Mayıs 2023