İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Tıp dünyası, kişiselleştirilmiş, ön görücü ve koruyucu tıp düzeyinde hastalıkların tedavi edildiği yeni bir alana doğru ilerlemektedir. Bu doğrultuda nitelikli çalışmaların yapılabilmesi ve belirli standartların yakalanabilmesi için, uygun alt yapıya sahip laboratuvarların kurulması ve bu alanda çalışmalar yapabilecek deneyim, beceri ve bilgiye sahip bilim insanlarının yetiştirilmesi, araştırma, eğitim ve yenilik üretme süreçlerini bir araya getirmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı ile Konya’da bulunan hastalıkların araştırılması ve tedavisine yönelik çalışmaların yapılması ve bu sayede insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı’nın temel amaçları arasında Konya ve ülkemizde yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere nitelikli insan kaynağı yetiştirebilmek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve üniversite-özel sektör iş birliği açısından somut projelerin geliştirilebileceği platformların oluşturulması yer almaktadır. Araştırma laboratuvarı, öncelikle KTO Karatay Üniversitesi araştırmacılarının yanı sıra Konya, bölge ve Türkiye’deki diğer üniversitelerin araştırmacılarının kullanımına da açıktır ve araştırmacılar proje destekli çalışabilmektedir.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 2018 yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Projesi’ne 560.000 TL destek verilmiş ve KTO Karatay Üniversitesi’nin katkılarıyla toplam 1.460.000 TL bütçe ile laboratuvarın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2019 yılından beri hizmet veren laboratuvar; Multidisipliner Araştırma Laboratuvarı, Moleküler Araştırma Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı ile çok geniş bir hizmet spektrumuna sahiptir. Proje kapsamında ileri teknoloji 29 adet son teknoloji (yeni nesil) cihaz ve alanında uzman laboratuvar personeli ile AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir.

Proje Adı: Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı
Proje Destekleyicisi: Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)
Program Adı: Küçük Ölçekli Mali Destek Programı
Toplam Proje Bütçesi: 1.460.000 TL