İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Üniversitelerimiz İletişim, Güzel Sanatlar ve Turizm Fakülteleri öğrencilerinin kültürel farkındalıklarını ve anlatı yetkinliklerini güçlendirmek ve böylelikle ülkemizin kültür ve turizm varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya ve dijital içerik üretimini teşvik etmek amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Erciyes Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde adıyla bir eğitsel-kültürel “Sokak Lezzetleri Film Festivali" ve sanat etkinliği planlanmaktadır.

Festival, zengin yemek kültürümüzün önemli bir parçası olan sokak lezzetlerine ne dikkat çekmeyi amaçlamakta bu bağlamda kendine özgü mekân, tat ve sunum biçimleriyle geçmişten günümüze kültürel bir köprü vazifesi gören sokak lezzetlerimizin belgelenmesini, tanınırlıklarının artırılmasını, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin yeniden hatırlanmasını ve bunların arşivlenerek gelecek nesillere kültürel miras niteliğinde aktarılmasını hedeflemektedir.

Festival ile ilgili tüm bilgiler,  https://www.gastrofilmfest.com adresinde yer almaktadır.

Şartname

19 Şubat 2024