İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...
  • Evrak teslim tarihleri: 30 Kasım-1 Aralık 2023 
  • Asistan Öğrenci Olabilmek İçin Mülakatlardan Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

Birim Adı Kabul Edilen Asil Öğrenciler Kabul Edilen Yedek Öğrenciler

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü

Öz*** E****
Rü**** Ba*****

Hi**** Li*****

Tıp Fakültesi

N***** S**** S****
M****** Em** İn*******

Fu**** Yu*** Ay***
Ha*** Ar****

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Fu**** Se****
Dil*** Ul****
A** C** De***
Bu*** K***
Sı** Ze**** Öz****
Ni*** İr** Sa****
Du**** A** Kı********
Ta*** Bü********
Yu*** Ba***** Ş**

Oğ***** Gü***
S*** Od****
Sı**** Sa*****
Pı*** Tu****
Me**** C** Ce***
Ma***** U***

Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü

Göz** İmr****
Saa*** Üço*
İlk** Tuğ** Ata***
Ari* Emr* Esk***
Mus**** Mer* Özs**

Emr**** Per****
Bey***** Kör****
Sıl* Zey*** Özt***
Rüm**** Dem****
Dil** Erd**
Ben** Erd**

Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü

Mün****** K***
Na*** Ne****
Pı*** Tu*****
Oğ***** Gü***

Tu*** Öz***
Sı** Od****
Nis**** Ka*****
E*** Çi***

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ah*** Fu**** Kı*********

Su***** K****

Teknoloji Merkezleri Müdürlüğü (TEKMER)

A** Rı** Er***

Mu****** D***

Strateji ve Kalite Yönetim Ofisi

F**** T***

T*** Ya*** S***

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM)

H***** Öz******

Asl**** G****
Nu**** P****

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM)

F**** Ba******
Bü****** Şe***
T*** Ya*** Su**

Yedek Aday Bulunmamaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisi

E*** Z**** Ç****    A** Rı** Er***

Üm***** Se** Öz****
Ay** S*** S**

Erasmus Ofisi

E***** Çe*****
D**** Ço***

Sı***** Ün***
Bü****** Şe***

Uluslararası Ofis

Üm*****         Se** Öz***
Ay** Ni** Ye*****

As***** O***
Ha**** Kü*** Ya****

29 Kasım 2023