İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), yabancı dil sınav belgesi, lisans belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans belgesinin onaylı örneği, doktora/uzmanlık belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvuruları için) ile İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

İlk Başvuru Tarihi       : 14.08.2023   

Son Başvuru Tarihi     : 29.08.2023

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Psikiyatri veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nükleer Tıp alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlığını almış olmak, bu alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

İstatistik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Doçent

1

Sosyal Hizmet bilim alanında doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Medeni Hukuk alanında doktora tezi yazmış olmak.

Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. İdare Hukuku alanında doktora tezi yazmış olmak.

Kamu Hukuku Bölümü / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora tezi yazmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör / Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında doçentliğini almış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Ebelik Bölümü

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Ebelik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Odyoloji Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Diyaliz Programı

Doktor Öğretim Üyesi

2

Hemşirelik anabilim dallarından birinde doktorasını yapmış olmak. Hemodiyaliz ile ilgili yayını olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizik alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Optisyenlik alanında çalışmaları olmak.

 

14 Ağustos 2023