İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Merkezimiz teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek üniversitemiz laboratuvarlarının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve işlevsel durumda olmasını sağlamak amacıyla 09.09.2022 tarihi itibariyle KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Üniversitemizin araştırma-geliştirme potansiyelini ve eğitim kalitesini en iyi düzeye getirme amacıyla üniversitemizin laboratuvar altyapısında mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile üniversite akademik birimlerinin ve dış paydaşlarımızın arasındaki eşgüdümü sağlamak ve güçlendirmek ve temel hedefimizdir.