Üniversiten İçin Tasarla Yarışma Şartnamesi

1. YARIŞMANIN ADI

“Üniversiten İçin Tasarla”

2. YARIŞMA HAKKINDA

“Üniversiten İçin Tasarla” KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bir fikir ve grafik tasarım kampanya yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI

 • KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin gözünden, KTO Karatay Üniversitesi’nin Konya ve diğer illerdeki üniversite adaylarına yönelik, kendi üniversitelerini tanıtacak çalışma ve fikirlerini görmek.
 • KTO Karatay Üniversitesi markasına dair özgün ve yenilikçi tasarımlar ile öğrencilerin üretken tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak.
 • KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin motivasyon, iş birliği ve dayanışmalarına katkıda bulunmak.

4. YARIŞMAYA BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER

 • Yarışmaya başvurular bireysel ya da grup başvurusu şeklinde yapılabilir.
 • Yarışmaya bireysel olarak KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ve Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Grup başvuruları en az 2, en fazla 10 kişiden oluşan gruplar halinde yapılabilir. Gruplarda, KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ve Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinden en az 1 öğrenci bulunması zorunludur.


5. YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılan her proje ve alt ögelerinde özgün olma şartı aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmacı diskalifiye edilir.
 • Yarışmaya başvuranlar ortaya koymuş oldukları projelerin kullanım haklarını muvafakatname ile KTO Karatay Üniversitesi’ne devredeceklerini ve herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini bu yarışmaya katılmakla kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6. YARIŞMAYA BAŞVURU

 • Yarışmaya başvurular, elden teslimle yapılacaktır.
 • Kampanya sunumu, katılımcı listesi ve muvafakatname ıslak imzalı olarak en geç proje teslim tarihinde (13 Mart 2020) İletişim Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilecektir.
 • Hazırlanan kampanya tasarımların çalışma dosyaları (psd.ai.id.pdf.) dijital formatta (CD/USB) ve basılı halde (A4 boyutunda) İletişim Koordinatörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilecektir.7. YARIŞMANIN İÇERİĞİ

 • “Üniversiten İçin Tasarla” mottosuyla gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilerden KTO Karatay Üniversitesini aday öğrenci ve ailelerine anlatabilecek tasarımlar ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Yarışma kapsamında oluşturulacak olan çalışmalar sunum dosyası şeklinde hazırlanacaktır. Sunum dosyasında bulunması gerekenler:
  • Profil (Yarışmaya katılan öğrencilerin bilgileri yer almalıdır. İsim-Soy İsim, Bölüm, Sınıf, Öğrenci Numarası, Telefon, E-mail adresi bilgisi eksiksiz olarak yer almalıdır.)
  • Hedef (Oluşturulan tasarımlarla kime, nasıl seslenileceği açıkça belirtilmelidir. Tasarımlarda yer alacak vaatlere de burada yer verilecektir.)
  • Motto/Slogan
  • Yatay Tasarım (300 dpi 70cm x 50cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır.)
  • Dikey Tasarım (300 dpi 50cm x 70cm ölçülerinde dikey olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır.)  
 • Sunum dosyası, PDF formatında hazırlanmalı ve boyut olarak 25Mb’ı geçmemelidir.
 • Sunum dosyası yukarıda yer alan 5 maddeye ilişkin olarak toplam 5 sayfadan (her bir madde 1 sayfa olacak. Ancak birden fazla fikirle katılımlarda sayfa sayısı artabilir) oluşacaktır.
 • Tasarımların KTO Karatay Üniversitesi’ni yansıtması beklenmektedir. Bu bağlamda üniversite yatay ve dikey logosunun kullanılması zorunludur.

(Logo https://www.karatay.edu.tr/KurumsalKimlik.html adresinden temin edilebilir.)

 • Tasarımlarda üniversite gerçek ve dinamik görsellerinin kullanılması tavsiye edilir.
 • Katılımcılar, kendi çektikleri yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ya da talep etmeleri halinde İletişim Koordinatörlüğü arşivinden alabilecekleri fotoğrafları kullanabilecektir.

9. YARIŞMANIN KONUSU

“Üniversiten İçin Tasarla” bir tasarım-fikir yarışmasıdır. 3 farklı konu seçeneği bulunan yarışmada yarışmacılar, diledikleri konuya ilişkin olarak çalışma yapabilir.

 • Üniversite Genel Tanıtımı (KTO Karatay Üniversitesi’nin öne çıkan, ayırt edici yönlerinin yer alacağı konuları içerir.)
 • Bölüm Tanıtımı (Pilotaj, Hukuk, Tıp, Mimarlık ve diğer tüm bölümlere yönelik olabilir.)
 • Burs Tanıtımı (KTO Karatay Üniversitesinin ayrıntıları Burs Sayfamızda görülebilecek tüm bursları içerir.)

 

10. YARIŞMAYA İLİŞKİN ANAHTAR KELİME VE KAVRAMLAR

Katılımcılar kampanya dosyalarını bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlardan yola çıkarak oluşturabilir.

 • Bilim
 • Teknoloji
 • Karatay Medresesi
 • Sektör Danışmanlığı Projesi
 • Konya Ticaret Odası Üniversitesi
 • Türkiye’nin En Fazla Burs Veren 8. Üniversitesi
 • Geniş Burslar
 • Ahilik Bursu
 • Tercih Bursu
 • Başarı
 • 8 Farklı Yabancı Dil Öğrenme İmkânı
 • Modern Kampüs Alanı
 • Huzur ve Güven Şehri Konya
 • Yaşam Giderlerinin Uygunluğu
 • Öğrenci Kenti
 • Şehir İçi ve Şehirlerarası Kolay Ulaşım
 • Güçlü Akademik Kadro
 • Etkin ve Dinamik Öğrenci Toplulukları
 • Onlarca Çift Anadal Programı: Bir Üniversite İki Diploma
 • Doğru Tercih
 • Kariyer, Meslek, İş Hayatı
 • Üniversite Tercihi
 • Pilotaj
 • Gelecek

11. YARIŞMA DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Tasarımın ve söylemin içerik uygunluğu
 • Tasarımın ve söylemin özgünlüğü ve farklılığı
 • Tasarımın ve söylemin uygulanabilirliği
 • Tasarımın ve söylemin niteliği ve kalitesi

12. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenci, 27 Mart 2020 tarihinde  www.karatay.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir.

13. ÖDÜLLER

Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci
5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 1.000 TL

Yarışmacılara, burada belirtilenler haricinde, başka bir ödül veya ücret verilmeyecek olup ödüller bireysel kazanımlarda doğrudan şahsa verilecek olup grup projelerinde ise grup katılımcıları kendi aralarında paylaşacaktır.

14. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı 06 Şubat 2020
Yarışma Başlangıcı 06 Şubat 2020
Projelerin Teslimi 13 Mart 2020
Yarışmacıların Jüriye Sunumu 16-20 Mart 2020
Jüri Değerlendirmesi 23-26 Mart 2020
Sonuçların İlanı 27 Mart 2020

15. YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Daha sonra ilan edilecektir.

16. GENEL ve DİĞER ESASLAR

 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmaz.
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranır.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Tüm katılımcıların çalışmaları İletişim Koordinatörlüğünde arşivlenir. Yarışmacılar bu çalışmaların kullanılması ve sergilenmesi dahil hakların KTO Karatay Üniversitesi’ne ait olduğunu kabul eder.
 • Jüri, değerlendirme neticesinde dereceye girmesi ön görülen çalışmalara ilişkin olarak revizyon isteyebilir. Jürinin tasarımlarında revizyon istediği katılımcılar, atölye çalışması yürütebilir.
 • Her bir katılımcı, en fazla 1 takımda yer alabilir.
 • KTO Karatay Üniversitesi, yarışmaya ilişkin tüm şartları (katılım, ödül, yarışma takvimi, hiçbir projeye ödül vermeme dahil) değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Yarışmacılar birden fazla (maksimum 3 olmak üzere) fikirle yarışmaya katılım sağlayabilir. Birden fazla fikirle katılım sağlanması halinde sunum dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.

17. YARIŞMA MENTÖRLERİ

Yarışmacılar, planladıkları çalışmalar hakkında aşağıda isimleri yer alan akademisyenlerimizden destek alabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı GÜMÜŞ KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL KTO Karatay Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Öğr. Gör. Ahmet FUTTU KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
Öğr. Gör. Burhan ŞOHOĞLU KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

18. YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışmacılar yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak, fotoğraf ve önceki dönem kampanya çalışmalarına ulaşmak için İletişim Koordinatörlüğüne başvurabilir.

Gökhan AKTEN KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü gokhan.akten@karatay.edu.tr 444 12 51 / 7635
Zeliha AYVERDİ KTO Karatay Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü zeliha.ayverdi@karatay.edu.tr 444 12 51 / 7742

 

Üniversiten İçin Tasarla