Yazı İşleri ve Kargo Ofisi, Üniversite faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi, bilginin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilmesini sağlamak, Üniversitenin belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince kurulmuştur.
Yazı İşleri ve Kargo Ofisi;
· Üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantı hazırlıklarının yapılması,
· Kararların yazılması, noter işlemlerinin yürütülmesi,
· Resmi katılım gösterilen protokollerin organize edilmesi,
· Üniversite ile yerli ve yabancı diğer kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler arasında iletişimin tesis edilmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir.

 

Yazı İşleri ve Kargo Ofisi Birimleri:

Yazı İşleri Birimi
EBYS Birimi
Kargo Birimi