KTO Karatay Üniversitesi Yazı İşleri Koordinatörlüğü, üniversitemize dış kurumlardan ve/veya kişilerden posta, kargo, fax, kep iletisi olarak gelen evrakların EBYS sisteminde kayıt edilerek ilgili birime sevk edilmesi, öğrenci ve personel tarafından yazılan dilekçelerin teslim alınarak sisteme kaydedilmesi gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.