Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarımızı korumak amacıyla kurulan, bugün umut yeşerten TEMA Vakfı’nın KTO Karatay Üniversitesi’ndeki koludur.

Karatay Genç TEMA Topluluğu olarak daha yaşanılabilir, daha temiz, kaynaklarımızı ve dünyamızı daha sürdürülebilir hale getirme farkındalığı kazanan birey sayısını arttırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda ve doğanın önemini anladığımız bugünlerde bireylerin doğayla daha iç içe olmasını, miniklere doğa sevgisinin kazandırılmasını, çevre sorunlarının üzerinde durulmasını, doğa hakkında bilgilerin arttırılması gibi çalışmalar dijital ve fiziki olarak yapılmaktadır.

Bu çalışmalar sırasında gezegende her canlı yaşamına ihtiyaç duyulduğu, doğanın yaşamın kendisini oluşturduğu gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.

Topluluk Başkanı: Abdulkerim DEV

Mail: [email protected]

Danışman: Öğr. Gör. Emine Arslan KILIÇOĞLU

Mail: [email protected]