İletişim ve Halkla İlişkiler Topluluğu (İHİ);iletişimin tüm boyutları üzerine faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. Öncelikle iletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilere iletişime geçer.  Ayrıca ruhsal- bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır.  Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır.  Küresel ölçekte toplumsal, ekonomik, siyasi veteknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün önemi artan ve hızlı değişen iletişim olgusu, yaratıcılık, strateji, fikir, yönetim ve organizasyon gibi anahtar kavramları içinde barındırmaktadır.  Halkla ilişkilerde ise, halkla ilişkiler, yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayıcı, halkın yönetimi tanımasını kolaylaştırıcı, kuruluşlarla halk arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirmeye yönelik, iletişim üzerine kurulu bir yönetim fonksiyonudur. Buna bağlı olarak topluluk, iletişim kapsamı içerisine giren marka iletişimi, pazarlama iletişimi, tüketim davranışları, kurumsal iletişim, siyasal iletişim, kitle iletişimi, kişisel iletişim, görsel-işitsel iletişim, teknolojik iletişim, iletişim araştırmaları alanlarında strateji, fikir, yaratıcılık, sanat, yönetim ve organizasyon içeren faaliyetlerin yürütülmesini hedeflemektedir.  Topluluk amacına bağlı olarak gerçekleştirilecek olan faaliyetler topluluk katılımcılarını iletişim becerileri, iş zekâsı, strateji ve fikir oluşturma, yaratıcılık, sanat yönetim ve organizasyon bağlamında geliştirmeyi hedeflemekte ve bu alanlara odaklanmaktadır. Topluluğun tüm faaliyetlerinin ve çıktılarının alana ilgi duyabilecek her alandan katılımcıya ve topluluk üyelerine geleceğe dönük sürdürülebilir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Topluluk Başkanı: HASAN FURKAN ÖZDEMİR

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL

E-posta: [email protected]