KTO Karatay Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğunun amacı Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümünü, finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenliğin tek bir çatı altına alınarak bütün ülkeye sigortacılığın ve sosyal güvenliğin geleceğin mesleklerinden birisi olduğunu göstermek ve öğrencinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirmek amacıyla sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Topluluk Başkanı: Mustafa Yasir YAVUZ

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: Arş. Gör. Selcan ÜNAL

Mail: [email protected]