International Students Topluluğu üniversitemizdeöğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrenciler arasındakibirlikteliğini sağlamak için kurulmuştur.

 

Topluluk Başkanı: Hamit Mahamat

Mail: [email protected]

Danışman: Öğr. Gör. Parisa COŞKUN

Mail: [email protected]