2017 yılının Kasım ayında sosyoloji alanında farkındalık oluşturmak ve sosyoloji kavramının genel mahiyetini açıklamak için KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu kurulmuştur. Yaptığımız ve yapacağımız konferanslar, seminerler, etkinlikler, sosyolojik açıdan okumalar alan dışındaki kişilerde de merak uyandıracak ve farklı bir bakış açısı kazandırıp bu alanda gelişime yardımcı olacaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu yaptığı ilk konferans olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ile Farklılaşan Değerler ve Kuşak Çatışması konulu programda Topluluğumuzun günümüz sorunlarını da ele aldığını ve alan fark etmeksizin genele hitap ettiğini vurgulamıştır. Ayrıca KOP Bölgesi başta olmak üzere diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde düzenlenecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacaktır. Üniversitemizin diğer bölüm Toplulukları ile de ortak çalışmalara dahil olmuş ve olacaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu başta sosyoloji alanında ve sosyal bilimlerin tüm alanlarında araştırmak ve geliştirmek için gayret edecek topluma faydalı işleri kendisine amaç edinecektir.

Topluluk Başkanı: MAKBULE UZER

Mail: [email protected]

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İlknur EKİZ ATAŞER

Mail: [email protected]