Üniversitemiz öğrencilerini kadın hakları konusunda bilgilendirmek ve Sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak, demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişmelerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek; araştırma, inceleme gibi çalışmalara teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.

 

Topluluk Başkanı: Fatma Sena Akyürek

Mail: [email protected]

[email protected]

Danışman: Öğr. Gör. Özlem DEMİRKAN

Mail: [email protected]