Millî ve manevi değerler ışığında, iş hayatında , topluma katkı sunma bilinciyle hareket edecek bireyler olma hedefi güdüyoruz. Bu sebeple Proaktif Kariyer ve Organizasyon Topluluğu olarak KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin kişisel, akademik, sosyo-kültürel, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, paneller ve eğitimler düzenliyoruz. Kültürel gelişim alanında ise fikir dünyalarımıza yeni ufaklar açma adına bültenler çıkararak araştırma yapma ve kendimizi sürekli geliştirme imkânı buluyoruz.

Topluluk Başkanı: İLKER TUĞRA ATALAY

Mail: [email protected]

Danışman: Zeyd AÇIKGÖZ

Mail: [email protected]