Millî ve manevi değerler ışığında, iş hayatında ,topluma katkı sunma bilinciyle hareket edecek bireyler olma hedefi güdüyoruz .Bu sebeple Kariyer ve Gelişim Topluluğu olarak KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin kişisel, akademik, sosyo-kültürel, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konferanslar, paneller ve eğitimler düzenliyoruz. Kültürel gelişim alanında ise fikir dünyalarımıza yeni ufaklar açma adına bültenler çıkararak araştırma yapma ve kendimizi sürekli geliştirme imkânı buluyoruz.

 

Topluluk Başkanı:

Mail: [email protected]

Danışman: Dr. Öğr. Gör. Şerife Özkan NESİMOĞLU

Mail: [email protected]