Son on yıl içinde yaşanan finansal krizler ekonomi ve finans alanında yeni arayışlara yöneltmiş ve faizsiz ekonomi ve finans sistemi birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündemlerine alınmıştır. Özellikle İslam ekonomisi ve finansı üzerine yöneltilen bu sorgulamalar bu alanın gelişmesini dolayısıyla bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 1974 yılında İslami Kalkınma Bankası’nın kurulmasını takiben kurulmaya başlayan İslami bankalar günümüzde, yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Son beş yılda yıllık ortalama %17 büyüme kaydeden küresel İslami finans sektörünün önümüzdeki 5yıllık dönemde de %19 büyüme oranı ile büyümeyi sürdüreceği ve 2019 yılında ise2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye´de İslami bankacılığın pazar payını şu anki yüzde 5,9 seviyesinden 2023´te yüzde15´eçıkacağı tahmininde bulunan raporda, bu pazar payının 180 milyar dolarlık sektör büyüklüğü anlamına geldiğine de dikkat çekilmektedir.

İslami ekonomi anlayışı ve yeni teknolojilerin yaygın hale gelmesi ve sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu dolayısıyla da İslami finans sistemi başta İngiltere olmak üzere Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri bu sistemi mercek altına almak üzere çalışma grupları oluşturmakta ve bu sistemi ayrıntılı olarak incelemektedir. Dünya genelinde İslami finans alanında 40’a yakın üniversite İslami finans yüksek lisans programları sunmaktadır. Eğitimlerin çoğunluğu yüksek lisans seviyesinde verilmektedir. Buna karşılık bazı finans yüksek lisans programlarında İslami finans/İslami bankacılık seçimlik dersleri de opsiyon olarak sunulmaktadır. Bu dersler sayesinde konvansiyonel bankacılar da İslami finans alanında eğitim alabilmektedir. Buna ek olarak, MBA programlarında İslami finansın ticari uygulamalarını kapsayacak şekilde vaka çalışmaları sunulmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında KTO "Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans" topluluğunu kurarak, ülkemizde bu alanda ilmi olarak yeni bilgiler üretecek, araştırmalar yapacak ve ortaya çıkacak kalifiye insanlara öncülük etmek. Kamu sektörünün de üç katılım bankasıyla katkı sağlayacağı sektör, ülke çapına yayıldığı zaman, sektörün dayandığı İslâmî ticaret ve ekonomi esaslarını bilen ve konvansiyonel banka yapılarını da tanıyan araştırıcılara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle topluluğumuz hizmet vereceği süreçte, alanın eleman ihtiyacının daha da artacağı öngörülmektedir. Bu alandaki çalışmaların hayra vesile olmasını temenni ederiz.

Topluluk Başkanı: FATMA BETÜL KAYGISIZ

Mail: [email protected]

Topluluk Danışmanı: Doç Dr. Kamola BAYRAM

Mail: [email protected]