2014 yılında Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi bölümünden biri olan Sosyal Hizmet öğrencileri tarafından kurulmuştur. Amacı üniversite içerisinde bölümü temsil ederek alanla ilgili bilgi, haber ve gelişmeleri üniversitemizin ilgili bölüm öğrencilere iletmektir. Sosyal Hizmetin disiplin ve meslek anlayışını temel alan çalışmalarında öğrenciyi bölüm ile ilgili geliştirmek ve alana hazırlamak üzerine uzmanlarla birlikte etkinlikler düzenlemektedir.

Sosyal Hizmetin temel aldığı toplumsal refah, toplumsal dışlanmayı önleme ve sosyal dahil etmeyi gerçekleştirebilme adına çalışır. Üniversitemiz çapında gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan toplumsal fayda içerikli etkinlikler topluluğumuz tarafından yürütülmektedir. İlgili bölümleri ve Konya ilinde sosyal hizmet bölümü bulunan diğer üniversite öğrencilerine de kapılarını açarak faaliyetlere birlikteliği de sağlamaktadır. Toplumsal fayda temelli çatısı ve gönüllüleri geniş bir topluluk olarak kurulmuş, öyle olmaya devam edecektir."

Topluluk Başkanı: İrem ÜNAL

Mail: [email protected]

Danışman: Arş. Gör. Ayşe Nur BOZ

Mail: [email protected]