Halk oyunları, “Ait olduğu toplumun kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü ifade eden müzikli, tek kişi veya gruplar halinde icra edilen; ölçülü ve düzenli hareketlerdir.”

 

KTO Karatay Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, 2013yılından bu yana halk oyunları geleneğini öğretmeyi ve öğrenmeyi amaçlamaktadır. Yarışmalara, festivallere giden topluluğumuz derecelere girerek başarılar elde etmiştir. Karadeniz Yöresi, Ege Yöresi, İç Anadolu Yöresi ve Doğu Yöresi oyunları aktif olarak oynanmaktadır. Hafta içi iki gün olmak üzere çalışmaları devam etmektedir.

 

Topluluk Başkanı: Ebru ERBİL

Mail: [email protected]

Danışman: Dr. Öğr. Gör. Süleyman Kamil Akın

Mail: [email protected]