KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerine fotoğraf vesinema alanlarında eğitimler vermek, kısa film ve fotoğraf çekimleri yaparaköğrenilen bilgileri sahada uygulama fırsatı vererek tecrübe kazandırmak ve bualanda kendilerini geliştirme olanağı sunmak, fotoğraf sergileri açmak, sinemagünleri düzenleyerek sinemaseverlerle birlikte vakit geçirmek, oyuncu ve yönetmensöyleşileri yaparak sektör tecrübelerinden faydalanmayı amaçlıyoruz.

Topluluk Başkanı: SUDE NAZ TATLI

Mail: [email protected]

Danışman: Arş. Gör. Ahu Nur BÜYÜKÇALIKCI

Mail: [email protected]