KTO Karatay Robot Topluluğunun amacı: Robot ve alt sistemlerinin tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde birleştirmek. Bunun yanı sıra robotik alanında yeni projeler ortaya koymak, robotik teknolojilerinin tüm Türkiye’ye yayılmasını sağlamaktır.

Topluluk Başkanı: ALPEREN MEHMET ALTUNIŞIK

Mail: [email protected]

Danışman: Arş. Gör. Emre Oflaz

Mail: [email protected]