Kayıt Tarihleri: 23 - 25 Ağustos 2022
Yedek Kayıt Tarihleri: 26 Ağustos 2022

Kayıt için gerekli belgeler;

  • Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
  • Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
  • Not dökümü (transkript) (Islak imzalı / e- imzalı)
  • Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda; hazırlık okuduğuna dair belge -varsa- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
  • Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
  • ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
  • İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge
  • Adli Sicil kaydı (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümleri için)
  • Sağlık raporu (Pilotaj bölümü ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümleri için) Sağlık raporunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Belge asıllarının ibrazı zorunludur.

Başvuru sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.22 Ağustos 2022