2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ
(MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE)


YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
01.08-28.08 2020 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Kabulü
01.09-07.09.2020 Yatay Geçiş Başvurularının (Tıp Fakültesi hariç) Değerlendirilmesi
31.08.2020-03.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi
4.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
07.09.2020-08.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
09.09.2020-11.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
10.09.2020 Yatay Geçiş Başvurularında (Tıp Fakültesi hariç) Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
14.09-18.09.2020 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp Fakültesi hariç) Kayıtları
21.09-22.09.2020 Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp Fakültesi hariç) Kayıtları

 KTO Karatay Üniversitesi’ne Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası KrediTransferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.
 KOŞULLAR
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz önüne alınarak;
1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),
2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,
3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerde ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır,
4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
5. ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,
6. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin muafiyet başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
ç) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar.

7. Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/tam burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 burs verilir.
Online Başvuru için tıklayınız.
Adaylar, online başvuruyu tamamlandıktan sonra istenilen belgeleri KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne şahsen teslim etmelidir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Hiçbir durumda başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Online Başvuru Formu Çıktısı
  2. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
  3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
  4. Not dökümü (transkript) (Islak imzalı /e- imzalı)
  5. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin ibarenin yer alması.
  6. Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık programı zorunlu olan bölümler için)
  7. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde ders saatlerini gösterir belge (Hukuk Fakültesi için)
  8. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
  9. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
10. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
11.Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
12. Başvuru Ücreti: 100 TL.

ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
FAKÜLTELER
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları 38.000 TL
Grafik Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Hukuk Fakültesi
Hukuk 42.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi 35.000 TL
İslam İktisadı ve Finans
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 36.000 TL
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı 35.000 TL
Psikoloji
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tıp Fakültesi
Tıp 66.000 TL
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik 33.000 TL
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Odyoloji
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 50.000 TL
Uçuş / Uygulama Ücreti 52.000 EURO
Pilotaj Bölümü uçuş / uygulama ücreti birinci sınıfta 3.000 Euro, ikinci sınıfta 14.500 Euro, üçüncü sınıfta 14.500 Euro, dördüncü sınıfta 20.000 Euro toplamda 52.000 Euro’ dur.
ÖSYM tam burslu olan öğrenciler, uçuş / uygulama eğitimi ücretinden muaftır. Uçuş / Uygulama ücreti 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 35.000 TL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Arapça / İngilizce Hazırlık Ücreti 35.000 TL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 23.000 TL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi 23.000 TL
Çocuk Gelişimi
Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 20.000 TL
Mekatronik


13 Temmuz 2020