2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ
(GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
16.07- 28.08.2020 Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Kabulü
01.09-07.09.2020 Yatay Geçiş Başvurularının (Tıp Fakültesi hariç) Değerlendirilmesi
31.08.2020-03.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi
4.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvurularında Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
07.09.2020-08.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
09.09.2020-11.09.2020 Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları
10.09.2020 Yatay Geçiş Başvurularında (Tıp Fakültesi hariç) Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sitesinde İlanı
14.09-18.09.2020 Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp Fakültesi hariç) Kayıtları
21.09-22.09.2020 Yatay Geçiş Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin (Tıp Fakültesi hariç) Kayıtları

KTO Karatay Üniversitesine Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.
KOŞULLAR
1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.
3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından (KKTC hariç) küresel Covid-19 salgını nedeniyle yatay geçiş yapacak öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla;

YÖK’ ün yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş koşullarını https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari linki üzerinden inceleyebilirsiniz.

4. Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması yüz üzerinden altmış (60/100) ya da dört üzerinden iki (2,29/4) olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)
5. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.
6. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları ve ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için başarı sıralaması şartını sağlamaları gereklidir.
7. KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir.  Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,

8. Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %50 indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50; genel not ortalamasının 2.50 ya da üzeri olması ve ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki %75 indirimli/tam burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ise %75 burs verilir.
9. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 Yurtçi Yatay Geçiş Online Başvuru için tıklayınız.
 Yurtdışı Yatay Geçiş Online Başvuru için tıklayınız.

Adaylar, online başvuruyu tamamlandıktan sonra istenilen belgelerle KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne şahsen teslim etmelidir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.
- Hiçbir durumda başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

 

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Online Başvuru Formu Çıktısı
 2. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)
 3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.
 4. Not dökümü (transkript) (K.K.T.C. hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur.) (Islak imzalı / e- imzalı)
 5. Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık programı zorunlu olan programlarda)
 6. İbraz edilen belgelerin herhangi birinde ders saatlerini gösterir belge (Hukuk Fakültesi için)
 7. Ders içeriği (Islak imzalı) veya ilgili web linki
 8. ÖSYS Kazandı ve YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.
 9. Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.
10.Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).
11. Başvuru Ücreti: 100 TL.

YURT İÇİ-YURT DIŞI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
    1.sınıf 2. sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.sınıf 6. Sınıf
  Kontenjan Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı  Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi  Yurt Dışı Yurt Dışı
Hukuk Fakültesi 180 16 32 16 32 16   16      
Tıp Fakültesi 60 12 24 12 24 12 24 12 24 12 12
     
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
İşletme 40 16 16 16 16 16   16      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 50 16 16 16 16 16          
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 30 16 16 16 16 16   16      
Enerji Yönetimi 40 16 16 16 16 16   16      
İslam İktisadı ve Finans 40 16 16 16 16 16   16      
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi    
Sosyal Hizmet 60 24 24 24 24 24   24      
Psikoloji 60 24  24 24 24 24   24      
Sosyoloji 50 16 16 16 16 16   16      
Tarih 50 16 16 16 16 16   16      
İletişim ve Tasarımı 40 16 16 16 16 16   16      
Yabancı Diller Yüksekokulu    
Arapça Mütercim Tercümanlık 40 16 16 16 16 16   16      
İngilizce Mütercim Tercümanlık 60 24 24 24 24 24          
Mühendislik Fakültesi    
Bilgisayar Mühendisliği 40 8 16 8 16 8   8      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 40 8 16 8 16 8   8      
Mekatronik Mühendisliği 40 8 16 8 16 8   8      
Makine Mühendisliği 40 8 16 8 16 8   8      
İnşaat Mühendisliği 50 8 16 8 16 8   8      
Endüstri Mühendisliği 40 8 16 8 16 8   8      
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi    
İç Mimarlık 50 10 10 10 10 10   10      
Mimarlık 50 5 10 5 10 5   5      
Grafik Tasarımı 35 16 16 16 16 16   16      
Geleneksel Türk Sanatları 20 16 16 16 16 16   16      
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu    
Hemşirelik 70 24 24 24 24 24   24      
Çocuk Gelişimi 70 24 24 24 24 24   24      
Odyoloji 50 16 16 16 16 16   16      
Ebelik 50 16 16 16 16 16   16      
Beslenme ve Diyetetik 60 24 24 24 24 24    24       
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 16 16 16 16 16   16      
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    
Fizyoterapi 60 24 24 24              
Çocuk Gelişimi 70 24 24 24              
Anestezi 70 24 24 24              
Diyaliz 50 16 16 16              
İlk ve Acil Yardım 60 24 24 24              
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 60 24 24 24              
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu    
Pilotaj 40 16 16 16              
Adalet Meslek Yüksekokulu 70 24 24 24              
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu                      
Dış Ticaret 40 16 16 16              
Mekatronik 50 16 16 16              

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
FAKÜLTELER
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları 38.000 TL
Grafik Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Hukuk Fakültesi
Hukuk 42.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi 35.000 TL
İslam İktisadı ve Finans
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 36.000 TL
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İletişim ve Tasarımı 35.000 TL
Psikoloji
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tıp Fakültesi
Tıp 66.000 TL
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik 33.000 TL
Çocuk Gelişimi
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Odyoloji
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 50.000 TL
Uçuş / Uygulama Ücreti 52.000 EURO
Pilotaj Bölümü uçuş / uygulama ücreti birinci sınıfta 3.000 Euro, ikinci sınıfta 14.500 Euro, üçüncü sınıfta 14.500 Euro, dördüncü sınıfta 20.000 Euro toplamda 52.000 Euro’ dur.
ÖSYM tam burslu olan öğrenciler, uçuş / uygulama eğitimi ücretinden muaftır. Uçuş / Uygulama ücreti 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 35.000 TL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Arapça / İngilizce Hazırlık Ücreti 35.000 TL
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 23.000 TL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi 23.000 TL
Çocuk Gelişimi
Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 20.000 TL
Mekatronik


13 Temmuz 2020