Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilirsiniz.

  • En erken ikinci, en geç beşinci yarıyıla yatay geçiş yapabilirsiniz.
  • Kayıtlı olduğunuz lisans programında yatay geçiş öncesi almış olduğunuz tüm dersleri başarmış olmanız ve genel not ortalamanızın 4,00 üzerinden 2,75 olması gerekir.