- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

- Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

- Üniversitelerde kayıtlı olan hazırlık sınıfındaki, ara sınıftaki, ve son sınıftaki öğrenciler başvuru yapabilirler. ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır.

- Hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacakları için; öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerdir. 

- Daha önce iki yıldan az hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş yaparak hazırlık sınıfından eğitimlerine başlamaları halinde; Üniversitemizde alacakları hazırlık eğitimi süresi daha önceki yükseköğretim kurumunda almış oldukları hazırlık eğitim süresine eklenecek ve iki yıl (dört yarıyıl) sonunda hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulanacaktır.

- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. 

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yatay geçiş yolu ile gelecek olan öğrencilerden kayıt sırasında ÖSYS Kılavuzunda da belirtilmiş olan “. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir” koşulunu yerine getirme şartı aranır.

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin burs başvurusu yapması halinde aranacak kriterler:

a) Yatay geçiş yapan öğrencinin, genel not ortalamasının 2.00 ve üzeri olması şartıyla, ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

 b) İngilizce hazırlık programının zorunlu olduğu bölümlerde, İngilizce Hazırlık Programından başarılı olma şartı aranır. Akademik yılı bahar döneminde henüz hazırlık programı tamamlanmamış ise, başarı şartı aranmaz.

 c) Öğrenimine ara vermek ya da hiç öğrenim görmemiş olmak bu bursu almaya engeldir.

- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

- Dönemlik programlarda öğrenim gören öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde; yıllık programlarda öğrenim gören öğrenciler sadece güz döneminde başvuru yapabilir.

- Güz döneminde Ülkemizde ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversitelere kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. YÖK kararı uyarınca KKTC’de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır. 

- Özel yetenekle öğrenci kabul eden bölümlere başvuru yapılamaz. Ancak özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler kayıt oldukları yılda girmiş oldukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda almış oldukları puanlarının başka bir diploma programının öğrencinin sınava girdiği yıldaki taban puanından eşit ya da yüksek olması durumunda başvurabilir.

- DGS puanı ile yerleşen öğrenciler DGS kılavuzunda tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği lisans programlarına başvuru yapabilir. Başvurulmak istenen program ilgili yılda DGS ile öğrenci kabul etmemiş ise ilgili programlara başvuru yapılamaz.

- Yatay geçiş yapılmak istenilen programa ilgili yılda öğrenci kabul edilmedi ise geçilmek istenen programın taban puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılamaz.

- Başvurular değerlendirilirken sadece öğrencilerin kayıt oldukları yılda girmiş oldukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda almış oldukları puanlar dikkate alınır. Başarı şartı aranmaz.

Yatay Geçiş Online Başvuru sonrası lütfen aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne teslim elden teslim ediniz.
Yatay geçiş için istenilen evraklar nelerdir?

 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • ÖSYS Yerleşme Belgesi
 • LYS Puan Kartı
 • Transkript
 • Ders içeriği (Onaylı / ıslak imzalı ilgili Web linki)
 • Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir belge 
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümler için)
 • Disiplin Cezası Alıp Almadığını Gösterir Belge
 • Başvuru Ücreti Dekontu (100 TL.)
 • Not Sistemleri Eşdeğerlik Tablosu (Not Dönüşüm Tablosu)


Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adrese şahsen veya noter vekaleti   ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir! 

Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır. Yatay geçiş hakkı kazanılamaması halinde başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.