Senato Toplantı Numarası                           :  9

Senato Toplantı Tarihi                                :   06.09.2018

KARAR NO: 4-Üniversitemizöğrencilerinin üst yarıyıl/yıldan ders alımına ilişkin konuların görüşüldüğü 11.09.2014tarihli Senato toplantısının 9/3 nolu karar maddesi yeniden görüşüldü.

Görüşme sonunda,aşağıda belirtilen 11.09.2014 tarihli Senato toplantısının 9/3 nolu;

“Genel not ortalaması2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar. Genel notortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler heryarıyılda 36 kredi/yılda 72 kredi, 

           Genel not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler, alttan dersi olupolmadığına bakılmaksızın her yarıyılda 40 kredi/yılda 80 kredi,

           Genel not ortalaması 3.00’ün üzerinde olan öğrenciler, alttan dersi olup olmadığına bakılmaksızın her yarıyılda 45 kredi/yılda 90 kredi, genel not ortalaması 3.50’nin üzerinde olan öğrenciler, alttan dersi olup olmadığına bakılmaksızın her yarıyılda 60 AKTS/yılda 120 AKTS ders yükü kadar ders alabilirler.

           Lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin muaf dersleri olmasıdurumunda; bu öğrenciler ders kaydı yaptırdığı dönemde/yılda  muaf olduğuders kredisi kadar üstten ders alabilir.” kararına,

Yatay veya dikey geçişyolu ile Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirildiklerisınıfın bir alt yarıyıl/yıllarında derslerinin olması durumunda dönemlikprogramlarda ilk yarıyılda 42, yıllık programlarda ilk yılda 88 krediye kadarders alabilir.

Yatay veya dikey geçiş yolu ile Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştikleri sınıfta ve yerleştikleri sınıfın alt yarıyıl/yıllarında almaları gereken derslerin toplam kredilerinin 36/72 krediden az olması durumunda, yerleştikleri sınıf ile yerleştikleri sınıfın üst yarıyıl/yılından toplam; dönemlik programlarda 36,yıllık programlarda 72 krediye kadar ders alabilirler.