KTO Karatay Üniversitesinde Arapça Hazırlık Sınıfı zorunlumu?

KTO Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde Arapça Hazırlık Sınıfı zorunludur. Öğrenci Arapça Hazırlık Sınıfında başarılı olduğu takdirde, lisans programında öğrenim görme hakkına sahip olur ve oradaki öğrenimine devam eder; başarısız olursa Arapça Hazırlık Sınıfını tekrar eder.

Arapça Hazırlık Sınıfında Okumadan Lisans Programına Başlayabilir miyim?

Arapça Hazırlık Sınıfında okumadan lisans programına, hazırlık muafiyet/yeterlik sınavında başarılı olunduğu taktirde, öğrenimine lisans programından başlayabilir. Öğrencilere ğitim-öğretim yılının başında yapılan seviye tespit sınavındaki başarı durumlarına göre ya hazırlık sınıfına devam ederler ya da muaf olurlar.

Arapça Hazırlık Sınıfında Öğretim Nasıl Yapılmaktadır?

Arapça Hazırlık programında; Arapça okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırılmakta, kullanılan görsel-işitsel materyallerle ve dilbilgisiyle Arapçanın temel bilgileri verilmesi amaçlanmaktadır.

Arapça Seviye Tespit Sınavından önce kurs durumu var mı? Bu sınavın içeriği hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üniversitemizin Arapça Seviye Tespit Sınavı için düzenlediği bir kurs programı yoktur. Sınava girenlerin; sarf, nahiv, muhadese, okuma ve yazma konusundaki becerileriölçülmekte,100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.

Arapça Hazırlık Sınıfında başarısız olmam halinde durumum nedir?

Arapça hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler iki yıl üst üste başarısız olurlarsa, Yüksekokulla ilişikleri kesilir.

Arapça Hazırlık Sınıfı ne kadar sürmektedir?

Arapça Hazırlık Sınıfının normal süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfında her iki dönem içinde(Güz-Bahar) 3 ara sınav ve yıl sonunda bir sınav daha yapılmaktadır.  

Hazırlık sınıfının tek bir sınıf halinde eğitim almaları uygun görülmektedir.

Burslu bir öğrencinin Arapça Hazırlık Programı’nda kalması nedeniyle bursu kesilir mi?

Bursu kesilmez, fakat normal eğitim öğretim süresini (Arapça Hazırlık Sınıfı dâhil beş yıl)aştığı takdirde öğrencinin bursu kesilir. 

Arapça Hazırlık Programı’nda devam zorunluluğu var mı?

Öğrencilerin Arapça öğrenimlerini etkin bir şekilde sürdürüp tamamlayabilmeleri için derslere düzenli olarak devam etmeleri gerekir. Bu nedenle öğrencilerin derslerin %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.