Çift Anadal Programı

Anadal lisans-ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin aynı anda ikinci bir lisans- ön lisans programından diploma almak üzere eğitim görmelerini sağlayan programdır.

Çift diplomayla mezun olmak istersen sen de ÇAP yapabilirsin.

ÇAP ne kazandırır?

Disiplinler arası çalışma becerisi, iki diploma ve daha kolay iş bulma avantajı sağlamaktadır.

Ne zaman başvuru yapabilirsin?

Lisans öğrencileri ÇAP için en erken üçüncü yarıyıl başında, en geç beşinci yarıyıl başında başvuru yapabilir.

Önlisans öğrencileri ÇAP için en erken ikinci yarıyıl başında, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapabilir.

 Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve önlisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Önlisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece önlisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir.

Kabul için gerekli koşullar nelerdir?

Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması,

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,75 olması,

Anadal sınıfında başarı sıralamasında yüzde 20’lik diliminde bulunması veya üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYM puanının ÇAP yapmak istediği programın giriş yaptığı yıldaki taban puanından yüksek olması gerekmektedir,

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranmaktadır.

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, ilgili bölümün yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt kuralları nelerdir?

Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmalıdır.

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir.

 

Bursum ÇAP’ta Geçerli mi? Ek Ücret Öder miyim?

Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden,alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.

Okulum çok uzar mı?

Çift anadal programına kaydolan öğrenciler, en az 60 AKTS ders almak zorundadır.Kaydolmak istediğiniz Çift anadal programı ile kayıt olduğunuz anadal programının giriş puan türleri aynı değilse ikinci bölümünüzden 150 AKTS almanız gerekebilir. ÇAP yaparken anadal programınızla eş zamanlı öğrenim göreceğiniz için ders saatlerinizin çakışması, yoğunluktan dolayı bazı derslerden başarılı olamama gibi nedenlerle öğreniminiz 1 yıl uzayabilir.Ancak, sonunda iş hayatında sizi tüm mezunlardan ileri geçirecek iki diplomanız birden olur.

Başladıktan sonra zorlanırsam bırakabilir miyim?

ÇAP yaparken not ortalamanız iki kez 2.50’nin altına düşmesi sebebiyle ya da farklı nedenlerle programdan ilişkiniz kesilirse, ÇAP’ ta aldığınız ve başarılı olduğunuz derslerle bir yandal programının gereklerini yerine getirmişseniz ilişkinizi kestiğiniz programa ait yandal sertifikası alırsınız.

Nasıl başvuru yapabilirsin?

Yukarıda belirtilen şartları sağlıyorsan akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Üzerinden başvuru gerekmektedir.

Başvuru sonuçlarını web sitesinden takip edebilirsin.

Kayıt olmak için ne yapman gerek?

Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı ders yükü, ana dalında aldığı ders AKTS’i dikkate alınarak Çift Anadal Programı Koordinatörü tarafından belirlenir.

ÇAP’ a kabul edildikten sonra Bölüm Çap Koordinatörüne giderek kayıt için gerekli olan

* Çift Anadal / Yandal Ders Kayıt,

* Çift Anadal Programı Transfer Dersler,

* Çift Anadal / Yandal Protokol formalarını doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmen gerekmektedir.

Çift Anadal / Yandal Ders Kayıt formunda yer alan dersler Öğrenci işleri Koordinatörlüğü tarafından sisteme eklenir.

Böylece Çap Programında alacağın derslerin ücretleri belirlenmiş olur.

Tam burslu isen herhangi bir ücret ödemeden kaydın tamamlanmış olur.

Ücretli ya da kısmi burslu isen belirlenen ders ücretini İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne ödedikten sonra ÇAP kaydın tamamlanmış olur.