Senato Toplantı Numarası                      :  3

Senato Toplantı Tarihi                            :  04.04.2018

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uygulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılması için dönem veya yıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(2) Dönem veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler pasif öğrenci statüsüne girer.Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Öğrencinin dönem veya yıl kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur.Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem veya yıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(4) Ortak zorunlu dersler dahil lisans programları yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS, dört yılda toplam 240 AKTS; dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS, sekiz dönemde toplam 240 AKTS; ön lisans programları ise dönemde 30 AKTS, dört dönemde toplam 120 AKTS ders yükünden oluşur.

(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getirilmemiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik programlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan öğrenciler ise 88 AKTS’ ye kadar ders alabilirler.