Senato Toplantı Numarası                        :  6

Senato Toplantı Tarihi                              :  18.06.2015

KARAR NO: 17- Üniversitemiz son sınıfta okuyan öğrencilerin başarılı sayılabilme konuları görüşüldü.

Görüşme sonunda;

 Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olmasına; dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilerin bu derslerden başarısız sayılmasına;

Bu şartı sağlamayan öğrencilerin ön lisans programlarında 3. ve 4. dönemlerinde, lisans programlarında ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda 4. yılında C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olmasının yeterli görülmesine karar verildi.