Yatay geçiş nedir?
Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda başka bir diploma programına geçme işlemine yatay geçiş denir. 3 farklı tipte yatay geçiş yapılmaktadır. Yatay geçişlerin yasal dayanağı “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” tir.
1)      Kurumlar arası yatay geçiş (Madde 11)

 • Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olması şartı aranır (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır).

 • Genel not ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.
 • Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.
 • Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Bu tür yatay geçişte başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Güz yarıyılı için ön lisans ve lisans diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • Bahar yarıyılı için ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ocak ayında ilan edilir.
 • Bahar yarıyılı için Lisans derecesi veren diploma programlarına yatay geçiş yapılmaz.
 • Madde 11 kapsamında başvuracak adayların genel not ortalaması yeterli olmayan ancak, merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir. Bu kapsamdaki başvurular genel not ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

2)      Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş 

 • Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,29 olması şartı aranır (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır).

 • Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfların, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfların başına yatay geçiş yapılabilir.
 • Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrencilerin yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırdığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda yatay geçiş ile geçmek istediği bölümün taban puanından eşit ya da yüksek puan alan öğrencilerin başvuruları yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yatay geçiş yapabilmeleri için yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırıldığı yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda ilgili bölüm için YKS Kılavuzunda belirtilen başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir.
 • Güz yarıyılı için Ön lisans ve Lisans diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • Bahar yarıyılı için Ön lisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ocak ayında ilan edilir.
 • Bahar yarıyılı için Lisans derecesi veren diploma programlarına yatay geçiş yapılmaz.

3)      Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

 • Öğrencilerin kayıt oldukları yılda girmiş oldukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda almış oldukları puanların başka bir diploma programının öğrencinin sınava girdiği yıldaki taban puanından eşit ya da yüksek olması durumunda başvurulabilir. Örnek 1: EA puanı ile İşletme bölümüne yerleşmiş bir öğrenci taban puan şartını sağladı ise üniversitemiz EA  puanı ile öğrenci kabul eden işletme bölümüne yatay geçiş başvurusu yapabilir. Örnek 2: EA puanı ile işletme bölümüne yerleşen bir öğrenci kayıt olduğu yıl girdiği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda SAY puanı hesaplandı ise bu puanını kullanarak geçmek istediği mühendislik programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş için başvurabilir.
 • Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).
 • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler bir dönem/ yıl sonra başvuru yapabilirler.
 • Dönemlik programlarda öğrenim gören öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde; yıllık programlarda öğrenim gören öğrenciler sadece güz döneminde başvuru yapabilir.
 • Üniversitelerde kayıtlı olan hazırlık sınıfındaki, ara sınıftaki ve son sınıftaki öğrenciler başvuru yapabilirler.
 • Güz döneminde Ülkemizde ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversitelere kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Bahar döneminde ise sadece ülkemizdeki üniversitelere kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Özel yetenekle öğrenci kabul eden bölümlere başvuru yapılamaz. Ancak özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler kayıt oldukları yılda girmiş oldukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda almış oldukları puanlarının başka bir diploma programının öğrencinin sınava girdiği yıldaki taban puanından eşit ya da yüksek olması durumunda başvurabilir.
 • DGS puanı ile yerleşen öğrenciler DGS kılavuzunda tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği lisans programlarına başvuru yapabilir. Başvurulmak istenen program ilgili yılda DGS ile öğrenci kabul etmemiş ise ilgili programlara başvuru yapılamaz.
 • Yatay geçiş yapılmak istenilen programa ilgili yılda öğrenci kabul edilmedi ise geçilmek istenen programın taban puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılamaz. Örneğin: 2012 yılında Mimarlık bölümüne yerleşen öğrenciler Üniversitemiz Mimarlık bölümü 2012 yılında öğrenci kabul etmediği için (taban puan oluşmadı) başvuru yapamazlar.
 • Başvurular değerlendirilirken sadece öğrencilerin kayıt oldukları yılda girmiş oldukları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavda almış oldukları puanlar dikkate alınır. Başarı şartı aranmaz.

Yatay geçiş yapınca bursum devam eder mi?
Öğrenciler kayıtlı oldukları programın burslu olup olmadığına bakılmaksızın yatay geçiş yapmak istedikleri programın bursluluk taban puan şartını sağlasalar dahi Üniversiteye ücretli olarak yatay geçiş yapabilirler. Ancak, KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi çerçevesinde müracaat edilmesi halinde burs imkânı sağlanabilir. Yatay geçişte burs imkanının devam ettiği durumlarda bursluluk süresine öğrencinin daha önceki (Üniversite içi-dışı) programlarda hazırlık sınıfını da kapsayan eğitim öğretim süresi dâhildir.