Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı

 (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı tanınır.

(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca mezuniyet tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4)  Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.