Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.


Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine, danışmanının, bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları dönemlik programlarda  birinci ve ikinci sınıfların her birinde altıdan fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık programlarda birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması; dönemlik programlarda üçüncü sınıfta en az dört dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.


Lisans programlarında beşinci yılını dolduran, ön lisans programlarında üçüncü yılını dolduran uzatmalı statüdeki öğrencilere Üniversitemiz KTO Karatay Üniversitesi Lisans - Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 11. maddesinin 9. ve 10. fıkrasında belirtilen şartları sağlamasalar dahi mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilmesine karar verildi.