Senato Toplantı Numarası  : 1

Senato Toplantı Tarihi    : 02.01.2019


KARAR NO: 7- Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma konusuna ilişkin alınan 18.06.2015 tarihli 6/13 nolu Senato kararının revize edilmesi konusu görüşüldü.


Görüşme sonunda, Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma konusuna ilişkin alınan 18.06.2015 tarihli 6/13 nolu Senato kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verildi. 


a. Öğrencilerimiz Üniversitemizde devam koşulunu yerine getirdikleri ve başarısız oldukları derslerle sınırlı olmak üzere başka bir üniversitenin yaz döneminde ya da yaz okulunda ders alabilirler. Bunun için alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, AKTS ve saat açısından ilgili Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir. Ancak KTO Karatay Üniversitesi’nde İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Diğer Üniversiteden alınan dersin AKTS değerinin Üniversitemizdeki yerine alınan derse eşit ya da yüksek olması gerekir. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri öğrenim süreleri boyunca toplam 15 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. 

b. Ders alınacak olan diğer üniversitelerin programının ÖSYM yerleştirme taban puanının, öğrencinin KTO Karatay Üniversitesi’nde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin transkriptte işlenmesi KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

c. Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için, o dersin notunun alındığı yükseköğretim kurumunun not sistemi uyarınca geçer (başarılı) not olması gereklidir. Koşullu ya da şartlı geçer notlar dikkate alınmaz.