ÖĞRENCİ BELGESİ ve TRANSKRİPT BELGESİ (Not Döküm Belgesi)
Öğrenci belgesi, KTO Karatay Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için düzenlenen resmi bir belge olup, düzenlendiği tarih itibariyle öğrencinin kimlik ve Üniversite kayıt bilgilerini içerir.
E-Devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Alma
Tüm öğrencilerimiz okulumuzdan öğrenci belgesi alabildikleri gibi e-devlet sistemi üzerinden de e-imzalı olarak öğrenci belgesi alabileceklerdir.
E-Devlet üzerinden öğrenci belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

Transkript (Not Döküm Belgesi), KTO Karatay Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrencilerin öğrenimi süresince kayıt durumları, aldıkları dersleri, notları ile kredileri, eğitim dilini, içeren bir belgedir. Türkçe ya da İngilizce olarak düzenlenebilir.
Resmi olmayan transkriptinizi istediğiniz zaman Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Belge talepleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) / Belge Talebi ekranı üzerinden talep edilerek Elektronik İmzalı ve Islak İmzalı olarak verilmektedir. Türkçe ya da İngilizce olarak düzenlenebilir.
Islak imzalı belge teslimi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünden, Elektronik imzalı belge teslimi ise Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenci tarafından temin edilmektedir.
Belgeler sadece talep eden öğrenciye teslim edilir. Islak imzalı belgeler vekaletname dışında üçüncü şahıslara teslim edilmez.