Mali İşler Direktörlüğü, üniversitemizin mali işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesiyle ilgili işlemleri yapmak, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre kaydetmekle sorumlu birimdir. Üniversitenin yıllık tahminî gelir ve gider bütçelerini hazırlar, aylık bütçe gerçekleşmelerinin karşılaştırma işlemlerini yapar, tüm finansal işlemleri takip ederek raporlar. Gerekli yasal beyannameleri düzenleyerek beyan edilmesini ve ödemelerini gerçekleştirir. Direktörlüğümüz; üniversitemizin mevcut kaynaklarının şeffaf, etkin ve verimli olarak kullanılması, denetlenmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasını; iş akışının mevcut yasalar, kanunlar, yönetmelik ve yönergeler ile KYS dâhilinde planlanması ile görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını hedeflemektedir.