Turcademy

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye’deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla Informascope firması tarafından geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.
Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılığa ait 2.000’i aşkın e-kitap Turcademy koleksiyonunda yer almaktadır.

Erişim Adresi: http://www.turcademy.comLEXPERA HUKUK

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve mobil cihazlardan erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Erişim Adresi: www.lexpera.com.tr 

Lexpera Kılavuz:  http://lxp.io/i

Video Tur: http://lxp.io/2

Kapsam:

  • Güncel Mevzuat
  • İçtihat
  • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, tezler, kanun yorumları ve bibliyografik bilgiler
  • Sözleşme Örnekleri

 


Turnitin
Yükseköğretim Kurulu tarafından güncellenen "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler" in "D.Tezler" bendi, 1. maddesi gereğince "Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir." koşulu getirilmiştir. Bu koşulun doğurduğu ihtiyacı karşılamak üzere Turnitin Tez İntihal Kontrol Veritabanına abonelik yapılarak hizmete sunulmuştur. Üye olmak isteyen akademisyenler; taleplerini, Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü Ali Ayhan [Otomasyon Ve Raporlama Uzmanı]’a iletebilirler. Dahili : 7250 e-mail: ali.ayhan@karatay.edu.tr


Kazancı Hukuk
Hukuk platformunda en çok kullanılan, güvenilir, kesintisiz, tek başvuru kaynağı haline gelmiş, internet arama motorunda günde yaklaşık 60.000 (altmış bin) arama yapılan, her gün yüzlerce yeni belgenin girdiği/güncellendiği, her ay onbinlerce güncelleme CD sinin kullanıcılara ulaştığı online veritabanıdır. İçtihat bilgi bankası, mevzuat bilgi bankası ve hukuk eserleri bilgi bankası modülleri ile hizmet vermektedir.


EMERALD
İşletme, yönetim, ekonomi, sağlık yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, strateji, eğitim, bilgi yönetimi, kalite, kamu yönetimi, turizm ve otelcilik,  mühendislik konularında 294 dergiye tam metin erisim sunar, bazı dergilerin tam metin başlangıç yılı 1994’e kadar gitmektedir.


Engineering Village
Mühendislikle ilgili tüm konuları kapsayan veri tabanı üniversitemizin erişimine açılmıştır.  Engineering Village Veritabanı, mühendislik konusunda keşif/arama aracı olarak çok sayıdaki veritabanına tek platform üzerinden erişim sağlamaktadır. Engineering Village içeriğinde; Compendex, Inspec, Geobase ve Georef gibi bibliyografik veritabanları bulunmakta ve bu veritabanları için bütünleşik tarama olanağı sunulmaktadır.

Erişim Adresi: http://www.engineeringvillage.com 


Hiperkitap
Veritabanı erişiminize açılmıştır. Hiperkitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 14.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.


Proquest Art, Design & Architecture Collection
Veritabanı erişiminize açılmıştır. ProQuest Art, Design and Architecture Collection görsel ve uygulamalı sanatlar alanında yayınlanmış güncel yayınları içeren geniş kapsamlı bir veri tabanıdır. Bu koleksiyon ARTbibliographies Modern (modern ve çağdaş sanat), Design and Applied Arts Index (tasarım ve el sanatları tüm yönleri ile) ve the International Bibliography of Art (Batı Sanat Tarihi üzerine yayınlanmış çalışmaları kapsar)kaynaklarının özel indeksleri ile birlikte, güncel güncel tam metin dergiler, Arts and Humanities Full Text kaynaklarını içerir.

  • Toplam 551 dergi
  • 400’den fazlasına tam metin erişim imkanı
  • Bilimsel Dergiler, Ticari Dergiler ve Magazinler 
  • 650.000 üzerinde kayıt içermektedir.